#
18 April - 2021
Espai Migdia: acció educativa a l’espai de temps entre classes

L’estona del migdia representa un quart del temps que els nens i nenes passen a l’escola. Durant aquestes hores, es relacionen entre ells de manera distesa i representa una oportunitat per continuar desenvolupant el nostre projecte educatiu, en una forma i intensitat diferent a la de les hores de classe, amb l’objectiu de fer valer les relacions interpersonals i amb l’entorn per reforçar la convivència, l’autoconeixement i l’autonomia, entre d’altres. A l’escola tenim clar que el migdia és temps per molt més que dinar, i per això hem dotat de dimensió educativa pròpia les hores que ocupa. Al següent vídeo podreu conèixer-ne en detall el funcionament.

A les escoles de la Fundació Collserola és la Fundació Cim d’Estela, especialitzada en lleure educatiu i amb àmplia experiència en la creació de valor educatiu més enllà de les hores lectives, qui coordina i implementa l’Espai Migdia

En paraules d’Oriol Parras, director de Lleure de la Fundació Cim d’Estela:

“L’Espai Migdia és una oportunitat singular, i des de la Fundació Cim d’Estela, treballant conjuntament amb les escoles de la Fundació Collserola, en revisem contínuament la proposta perquè sigui cada dia més completa. Les relacions interpersonals que es generen en aquest espai de temps són molt diferents a les de l’aula, així com els espais i moments per a l’autoconeixement, i fer-ne un seguiment acurat i compartit amb l’equip docent de l’escola fa que la proposta educativa sigui molt completa”.

Les activitats que es duen a terme durant l’Espai Migdia s’organitzen a través de quatre puntals: 

– El temps de menjador.

– El temps de joc al pati.

– El treball conjunt amb l’equip docent.

– L’estreta coordinació entre l’equip de monitores i monitors de lleure de l’escola.

El menjador és un espai educatiu on donem molta importància a l’adquisició d’hàbits relacionats amb la rutina de menjar i l’alimentació variada, saludable i responsable, així com a d’altres vinculats, per exemple, a la gestió del soroll durant els àpats, el respecte a la diversitat i la convivència. Un equip fix de monitors i monitores s’encarrega del bon funcionament d’aquesta estona. En el cas dels més petits, a P3, són els i les mestres qui també s’encarreguen del temps de menjador.

El pati és un espai de joc, educatiu, d’esbarjo, de coneixement, de relació… L’alumnat pot escollir entre diferents activitats que se’ls proposen, dirigides o lliures, en funció de la demanda i de les seves inquietuds; l’alumnat també en pot proposar. Els patis de l’escola són amplis i, més enllà de la situació actual derivada de la pandèmia, la bona coordinació entre l’equip de monitors, així com el respecte entre els diferents grups que duen a terme diferents activitats, és clau per fer, d’aquest temps, un temps de gaudi i aprenentatge. Com no podria ser d’altra manera, l’equip de Cim d’Estela sempre compta amb un pla B en cas de pluja.

El treball conjunt amb l’equip docent, principalment amb els tutors i les tutores, és molt important perquè ajuda a fer un seguiment acurat del desenvolupament de l’alumnat i, alhora, facilita la detecció de possibles necessitats i l’establiment de rutines concretes quan cal.

L’estreta coordinació entre l’equip de monitores i monitors de lleure és clau per al desenvolupament de l’estratègia educativa de l’Espai Migdia. Molts són exalumnes de l’escola que s’han format en monitoratge a la Fundació Cim d’Estela, i que coneixen i comparteixen els valors de l’escola i de la Fundació Collserola. A cada centre hi ha un responsable d’activitats de lleure que s’encarrega de vetllar pel bon funcionament d’aquest espai.