Vine a conèixer l'escola
Avenç
truca'ns al
93 674 41 54
o escriu-nos a
escolavenc@fundaciocollserola.cat
“Alumnes, famílies
i professors junts,
#CreantEscola"
Omplir el formulari

Oferta Educativa

Un viatge que dura 15 anys

De P3 a 2n de Batxillerat, els i les protagonistes principals de la nostra activitat docent són els i les nostres alumnes. Amb ells i elles, fem un viatge compartit que dura 15 anys en la major part dels casos. Al llarg d’aquest camí, famílies, professorat i equip no docent els veiem créixer i canviar i els ajudem a construir la seva vida i el seu criteri i visió del món.

Educació Infantil

L’etapa d’Educació Infantil és l’inici i la base sobre la qual es forgen els diferents aprenentatges.

L’Educació Infantil ha d’afavorir el desenvolupament de les capacitats dels nens i nenes per permetre’ls créixer integralment com a persones i amb uns aprenentatges continuats i progressius.

El Projecte Educatiu d’Educació Infantil es fonamenta en 8 eixos d’aprenentatge (les persones, la comunitat, la convivència, la inclusió, l’autonomia, la creativitat, la recerca i l’estima a la natura) i 5 línies de treball (l’acció tutorial, els jocs i rutines, els projectes globalitzats, els espais d’aprenentatge compartit i l’aprenentatge del codi escrit). Els eixos vertebren el projecte i se situen com a procés en el qual es basa l’aprenentatge global i transversal dels nens i nenes.

+ info

Educació Primària

Al llarg d’aquesta etapa, és difícil separar els aspectes cognitius dels afectius i de relació. Els nens i nenes, a mesura que van creixent, esdevenen cada vegada més autònoms. En el context ric i divers de l’escola, els elements formatius de caràcter afectiu, psicomotriu, cognitiu i social els ajuden a desenvolupar-se de forma equilibrada per, quan és l’hora, incorporar-se al món de l’adolescència amb l’autonomia que els correspon.

+ info

Educació Secundària

És moment de molts canvis, tant pel que fa a les maneres de treballar i estudiar com en el procés evolutiu i maduratiu dels nois i noies. Iniciem el projecte ep@iLogos, que implica una nova metodologia d’aprenentatge vinculada a les eines i els recursos que proporciona l’ús d’un dispositiu (un iPad) de manera ordinària en la tasca educativa. Aquest és un pas important que marca un dels canvis d’etapa de Primària a Secundària.

+ info
Batxillerat

Batxillerat

És la darrera etapa escolar i és, també, l’etapa que condueix a la universitat o als estudis professionals de grau superior. És important, doncs, una formació acadèmica sòlida, però també, i molt especialment, aprofitar els darrers anys en què família i escola compartim la tasca d’acabar d’ajudar a configurar una personalitat que incorpori valors, inquietuds, sensibilitats i criteri propi.

Oferim totes les modalitats de Batxillerat que s’imparteixen a l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, a Barcelona:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Arts
+ info
Batxibac

Batxibac

Oferim la possibilitat de cursar el Batxibac, el programa d’estudis que permet obtenir la doble titulació del batxillerat espanyol i del baccalauréat francès i dóna accés directe a universitats espanyoles i franceses. Per als nois i noies suposa una immersió en llengua i cultura franceses mitjançant l’estudi en profunditat de la llengua, la literatura i la història de França.

Aquesta doble titulació atorga als estudiants l’obtenció del certificat B2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües i s’imparteix a l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, a Barcelona.

+ info

Resultats acadèmics

Els nostres resultats acadèmics són el resultat de la feina conjunta entre família i escola i de l’acompanyament i ajut ofert als i les nostres alumnes des de p3 fins a 2n de Batxillerat en un camí compartit en què acompanyar-los cap a la vida adulta, a la responsabilitat, a la ciutadania de ple dret.

+ info

Àmbits

Descobreix els
5 eixos singulars
que ens defineixen