Oferta
Educativa

Educació Infantil

L’etapa d’Educació Infantil és l’inici i la base sobre la qual es forgen els diferents aprenentatges.

Educació Primària

Al llarg d’aquesta etapa, és difícil separar els aspectes cognitius dels afectius i de relació. Els nens i nenes, a mesura que van creixent, esdevenen cada vegada més autònoms.

Educació Secundària

És moment de molts canvis, tant pel que fa a les maneres de treballar i estudiar com en el procés evolutiu i maduratiu dels nois i noies.

Batxillerat

És la darrera etapa escolar i és, també, l’etapa que condueix a la universitat o als estudis professionals de grau superior.

Oferim totes les modalitats de Batxillerat i s’imparteixen a l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, a Barcelona:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Arts

Batxibac

Oferim la possibilitat de cursar el Batxibac, el programa d’estudis que permet obtenir la doble titulació del batxillerat espanyol i del baccalauréat francès i dona accés directe a universitats espanyoles i franceses.

Aquesta doble titulació atorga als estudiants l’obtenció del certificat B2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües i s’imparteix a l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, a Barcelona.

Batxillerat Internacional

El Batxillerat Internacional és un programa de dos anys per a alumnes de 16 a 18 anys de tot el món.

Aquesta modalitat de Batxillerat s’imparteix a l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, a Barcelona.

Cicles Formatius de Grau Superior

Els cicles formatius de grau superior de l’escola ofereixen la possibilitat de continuar l’itinerari educatiu per una via més focalitzada als objectius laborals de cadascú.

Els CFGS s’imparteixen a l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, a Barcelona.

Resultats acadèmics

Els nostres resultats acadèmics són el resultat de la feina conjunta entre família i escola i de l’acompanyament i ajut ofert als i les nostres alumnes.