Cicles Formatius
de Grau Superior

CFGS Educació Infantil

Família Professional Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

El CFGS Educació Infantil prepara per dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal de 0 a 6 anys.

+ info