Activitats
de lleure

Els casals, les colònies i l’estada d'esqui

Centrades en aprenentatges pràctics i experiències, els ajuden a posar en pràctica habilitats de resolució de problemes i el pensament crític. Alhora, desenvolupen el sentit de responsabilitat i independència ja que han de prendre decisions i gestionar situacions sense la supervisió constant de la família.

En el cas de les Colònies i de l’Estada d’esquí, a més, el fet de passar uns quants dies fora de casa és una bona oportunitat per treballar i desenvolupar hàbits d’autonomia i d’higiene personal i, també, de responsabilitat personal.