Informacions per a fer la Preinscripció 2024/25

Totes les gestions es realitzen de forma telemàtica a través del web que ha habilitat el Departament d’Educació. Accediu-hi des d’aquí.

Restem a la vostra disposició per ajudar-vos en tot el que necessiteu a l’hora de fer la preinscripció. Podeu trucar-nos de 9 h a 17 h al telèfon 93 674 41 54 o bé escriure’ns al correu electrònic escolavenc@fundaciocollserola.cat i us atendrem per resoldre els dubtes que tingueu.

Criteris de prioritat
 • 50 punts. Germans escolaritzats al centre. No cal que adjunteu cap document acreditatiu ja que el centre en fa la comprovació.
 • 30 punts. Domicili dins la zona de proximitat del centre. Cal presentar el volant de convivència de l’alumne/a i la persona sol·licitant en el cas que no es pugui validar automàticament.
 • 20 punts. Lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet dins la zona educativa del centre. Cal presentar; contracte laboral, un certificat emès per l’empresa on consti l’adreça postal o el model 036 o 037 de l’Agència tributària.
 • 10 punts. Domicili dins del municipi. Cal presentar el volant de convivència de l’alumne/a i la persona sol·licitant en el cas que no es pugui validar automàticament.
 • 15 punts. El pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Cal presentar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania en el cas que no es pugui validar automàticament.
Criteris complementaris

Aquests criteris no se sumen als prioritaris, només es tenen en compte en cas d’empat.

 • 15 punts. Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans igual o superior al 33%. Cal presentar la targeta acreditativa de la discapacitat en el cas que no es pugui validar automàticament.
 • 10 punts. Família nombrosa. Cal presentar el títol de família nombrosa en el cas que no es pugui validar automàticament.
 • 10 punts. Família monoparental. Cal presentar el títol de família monoparental en el cas que no es pugui validar automàticament.
 • 10 punts. Naixement de l’alumne/a en un part múltiple. Cal presentar la inscripció de naixement o llibre de família.
 • 10 punts. L’alumne/a es troba en situació d’acolliment familiar. Cal presentar la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 • 10 punts. Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme. Cal presentar la documentació acreditativa.
Calendari de preinscripció i matrícula

Educació Infantil, Primària i Secundària

 • 5 de març. Publicació de l’oferta inicial.
 • Del 6 al 20 de març. Període de presentació de sol·licituds.
 • Del 8 al 20 de març. Període de presentació de sol·licituds Educació Secundària.
 • Fins el 22 de març. Presentació de la documentació.
 • 17 d’abril. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Del 17 al 22 d’abril. Termini de reclamació de la puntuació provisional.
 • 25 d’abril. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions.
 • 30 d’abril. Sorteig del número de desempat.
 • 2 de maig. Publicació de la llista ordenada.
 • Del 29 al 31 de maig. Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici).
 • 7 de juny. Publicació de l’oferta final.
 • 10 de juny. Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera.
 • Del 18 al 26 de juny. Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada.

Trobareu tota la informació detallada al web del Departament d’Educació.