#
11 May - 2024
Les Activitats Extraescolars, un complement de la formació integral de l’alumnat

A l’escola entenem les Activitats Extraescolars i de Lleure com un complement de la formació integral del nostre alumnat que permet enfortir coneixements i habilitats i potenciar la relació amb els companys per assolir un millor desenvolupament intel·lectual i personal

Des de fa més de 20 anys, la Fundació Cim d’Estela organitza aquestes activitats per a nosaltres. Són propostes d’alta qualitat i especialització que s’ofereixen en els àmbits esportiu, cultural i de lleure i, també, en l’estona del migdia.

Els sis àmbits de les nostres Activitats Extraescolars
D’una banda, les Activitats Extraescolars es divideixen en sis àmbits per abastar, així, des de la vessant més esportiva fins a la vessant més cultural: Club d’Esport, Centre d’Idiomes, Escola de Música, Tallers d’Art, Laboratoris de Ciència i Tecnologia i Grup de Muntanya.

Entenem l’esport com una eina fonamental per a la formació integral dels infants i dels joves ja que els ajuda en el desenvolupament físic, personal i social. Per això, al Club d’Esport, acompanyem els infants en la seva vivència esportiva fomentant l’esforç, el compromís i els valors així com els hàbits saludables i el gaudi implícit en la pràctica d’una disciplina esportiva.

Amb les propostes del Centre d’Idiomes, el que volem és ampliar i millorar la competència en llengua estrangerade l’alumnat, en horari extraescolar. L’objectiu és encoratjar-los en aquest aprenentatge i, alhora, aconseguir una immersió natural en la llengua que estudien.

Els objectius principals de l’Escola de Música és que aprenguin a estimar la música i el fet d’expressar-la i crear-la; gaudeixin compartint-la, escoltant-la i respectant la producció dels companys i creixin en la formació musical i personal mentre evolucionen i progressen en la pràctica de l’instrument.

Als Tallers d’Art, oferim activitats relacionades amb les arts plàstiques i interpretatives per estimular, de manera lúdica i educativa, la capacitat creativa natural dels infants contribuint, així, al seu desenvolupament integral. De caràcter lúdic, els permeten experimentar amb diferents llenguatges d’expressió per trobar-ne un de propi. Alhora, descobreixen les seves habilitats motrius, les artístiques i el gust per les expressions artístiques i culturals.

Amb les propostes dels Laboratoris de Ciència i Tecnologia volem desenvolupar la curiositat, la creativitat, el pensament científic i el coneixement del món que els envolta. És una oferta d’activitats STEM, relacionades amb la ciència i la tecnologia perquè els nens i nenes experimentin i aprofundeixin en àrees com la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques. El Grup de Muntanya és una activitat de cap de setmana, distribuïda al llarg de tot el curs, on participa alhora l’alumnat de Primària de les tres escoles de la Fundació Collserola. A més dels avantatges físics i cognitius de la proposta, també promou el desenvolupament social i emocional dels nens i nenes. Tot participant-hi, gaudeixen del contacte amb la natura i aprenen a valorar-la i respectar-la.