#
15 October - 2021
Sessió informativa i formativa per a famílies sobre eines digitals i control parental

A 1r de Secundària, iniciem amb l’alumnat el projecte esp@iLogos amb l’objectiu de continuar preparant-los per adquirir competències per a un món global: treball en equip, lideratge, competència digital, gestió emocional, organització i creativitat.

En aquest projecte, l’iPad esdevé una eina que facilita la recerca i el tractament de la informació i ajuda a desenvolupar competències transversals. Per ajudar en la gestió d’aquesta nova eina, cada curs organitzem una reunió informativa i formativa per a les famílies de 1r de Secundària per presentar el projecte i explicar l’entorn virtual d’aprenentatge amb el qual treballem. La trobada d’aquest curs va tenir lloc aquesta setmana. Al llarg de la sessió, a més, se’ls van presentar les eines de control parental de què disposem per a supervisar el dispositiu.

Des del curs 2018-2019 el projecte esp@iLogos es desenvolupa a tota la Secundària. Per aconseguir els objectius plantejats, el projecte combina diferents metodologies d’aprenentatge que permeten fomentar el creixement global de l’alumnat amb el treball per reptes, la classe invertida, el treball cooperatiu, el treball basat en projectes i la classe magistral. Aquestes metodologies s’integren a les diferents matèries en cadascun dels cursos.