Estratègia
Digital

Pràctiques d’ús i aplicació de la tecnologia

 

Al segle XXI és totalment imprescindible que l’escola incorpori les eines digitals en el dia a dia perquè esdevinguin eines quotidianes en el context educatiu, facilitant-ne a tot l’alumnat i a la comunitat educativa la utilització per aprendre i comunicar-se. L’escola ha de vetllar per un maneig bàsic de varietat d’eines i recursos digitals com a mitjà per a satisfer les necessitats d’aprenentatge, de buscar i comprendre informació, de crear contingut, comunicar-se de manera efectiva i desenvolupar-se en un entorn digital de manera responsable i segura.

D’altra banda, ha de promoure el desenvolupament de les estratègies pròpies del pensament de disseny i del pensament computacional per resoldre problemes, tant de manera individual com cooperativa, que donin solució a una necessitat concreta.

Una manera que tenim d’aconseguir aquest enfocament és potenciar l’aprenentatge de les disciplines STEAM de forma integrada. Diferents projectes interdisciplinaris ens permeten incorporar els coneixements curriculars de matèries com la Plàstica (Art x Two), les Ciències), les Matemàtiques i la Tecnologia.

La introducció de la Programació i la Robòtica educativa de forma transversal afavoreix la creació de nous entorns d’aula que es desenvolupen en diverses àrees on l’alumnat és protagonista actiu i reflexiu del seu aprenentatge a través del disseny i l’elaboració de creacions pròpies. A partir del llenguatge de la programació, ajudem l’alumnat a ordenar el pensament, a identificar errors i a anticipar-s’hi; treballem les capacitats creatives i d’organització; fomentem el treball en equip i la interdisciplinarietat; el treball per reptes i projectes; promovem la necessitat d’experimentar, de prendre decisions, de descobrir noves habilitats i aprenem de forma lúdica a partir dels errors.

Al llarg de Primària i Secundària, aprofundim en diferents nivells de programació, construïm robots i dissenyem programes per controlar-los.

En l’àmbit tecnològic, l’aula Learning Studio és un nou concepte d’espai on l’alumnat pot dissenyar, crear i inventar utilitzant noves metodologies per adquirir els aprenentatges. Les diferents activitats que s’hi porten a terme estan pensades per millorar la competència en diferents àrees com l’empatia, el design thinking, el design for change, la comunicació visual, els coneixements i la mentalitat Maker, el disseny i el modelatge en 3D, les narracions digitals i la producció o l’emprenedoria social.